Produkter


Plattor Marksten                                                   Mursten

Släta, Trumlade, Hamrade, Strukturerade                             Raka, Fasade, Tumlade, Skrovliga


Granitplattor                                                          Kantsten

Hällar, Kantsten, Mur, Trappblock                                           Släta, Tumlade


Dekorsten                                                               Stenmjöl, Kross, Bärlager, Sand

Många olika storlekar och färger                                              Löst eller säck


Trädgårdskonst

 Statyer i betong och granit


Tillverkning av måttbeställda trappor i betong

 

Trädgårdsdammar med all dess tillbehör samt dammfisk,

 

Dräneringsrör och Dräneringsslang.

 

Dagvattenbrunnar i Betong och Pvc.

 

Kantelement av cellplast till grunder.

 

Cellplast isolering.

 

Armeringsjärn och Armeringsmattor.

 

Leca Murblock.

 

Byggcement

 

Fiberdukar

 

Lithomex(hård och beständig fog till mellanrummet mellan plattorna)

 

Skiffer